Logo

Шүүх хуралдааны статистик

(2020-09-01 - 2020-12-24)
Төлөв Нийт
Шүүх хуралдаан зарласан 4622
Шүүх хуралдаан хүлээгдэж байна 4
Шүүх хуралдаан үргэлжилж байна 33
Шүүх хуралдаан завсарласан 27
Шүүх бүрэлдэхүүн зөвлөлдөж байна 8
Шүүх хуралдаан дууссан 9176

Шүүх хуралдааны хойшилсон үндэслэл

(2020-09-01 - 2020-12-24)
Хэнээс Хойшилсон шалтгаан Нийт
Шүүгдэгч Шалтгаан харах 280
Прокурор Шалтгаан харах 95
Өмгөөлөгч Шалтгаан харах 486
Нэхэмжлэгч Шалтгаан харах 653
Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Шалтгаан харах 429
Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 226
Хариуцагч Шалтгаан харах 522
Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Шалтгаан харах 459
Хариуцагчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 185
Гуравдагч этгээд Шалтгаан харах 71
Гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Шалтгаан харах 35
Гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 37
Хүсэлт гаргагч Шалтгаан харах 63
Хүсэлт гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Шалтгаан харах 17
Хүсэлт гаргагчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 9
Гомдол гаргагч Шалтгаан харах 11
Гомдол гаргагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Шалтгаан харах 1
Гомдол гаргагчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 4
Хохирогч Шалтгаан харах 56
Гэрч Шалтгаан харах 42
Шинжээч Шалтгаан харах 27
Хэлмэрч Шалтгаан харах 1
Хохирогчийн хууль ёсны төлөөлөгч Шалтгаан харах 9
Шүүх Шалтгаан харах 483
Иргэдийн төлөөлөгч Шалтгаан харах 4
Зөрчилд холбогдогч Шалтгаан харах 20
Яллагдагч Шалтгаан харах 11
Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 12
Хохирогчийн өмгөөлөгч Шалтгаан харах 4